Hình ảnh đầu xuân Bính Thân-2016

Hình ảnh chào đón xuân Bính Thân-2016 tại chùa Nam Hòa Phật Đường thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa!

TOP
shares