Hình ảnh phát gạo tháng 3 năm Đinh Dậu (2017)

Sáng ngày mùng 1 tháng 3 năm Đinh Dậu (27/3/2017) Ban từ thện chùa Nam Hoà tổ chức phát gạo đầu tháng 3 cho bà con già neo đơn khó khăn, và trẻ em khuyết tật hộ nghèo. Mỗi tháng theo định kỳ trước khi nhận gạo Bà con đều phải mặc áo tràng vào chánh điện lễ Phật và sau thời niệm Phật A Di Đà bà con tự ý thức ngồi theo hàng và nghe Thầy trụ trì đọc tên để nhận gạo và tiền trợ cấp hàng tháng.

TOP
shares