Kỷ Niệm Câu lạc Bộ Xe Đạp Thị Xã Ninh hòa.

Hàng năm vào ngày 04. 01 dương lịch ( nhằm ngày 12. 12. kỷ hợi), tất cả các thành viên câu lạc bộ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ. Tất cả các anh em rất vui vẻ đoàn kết, vượt trội trong các năm gần đây.

 

 

TOP
shares