Thông báo

BAN TỪ THIỆN CHÙA NAM HÒA PHẬT ĐƯỜNG

THÔNG BÁO

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Thưa:
– Toàn thể quý Phật Tử xa gần!
– Cùng các nhà Hảo Tâm, quý nhà Từ Thiện trong và ngoài nước!

Vào lúc 07 giờ sáng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, tại Chùa Nam Hòa Phật Đường tiến hành tổ chức chương trình phát quà từ thiện cho những Cụ già neo đơn, bất hạnh, trẻ em khuyết tật (theo danh sách đã duyệt).

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT!

Thay Mặt Ban Từ Thiện
Trụ trì

Hồ Thanh Tú


Đạo hiệu Vĩnh Đức

TOP