Chào Đón Chùa Phổ Hiệp, Tỉnh Long An

Được duyên lành Chùa Nam Hòa đón các Tu Sĩ Chùa Phổ Hiệp, Tỉnh Long An hoan hỷ viếng thăm Chùa, Chùa Nam Hòa có tổ chức tham quan ba Hồ, thôn Phú Hữu, Xã Ninh Lộc, Tỉnh Khánh hòa, chuyến đi đã tạo thêm mối quan hệ đồng đạo đoàn kết rất vui vẻ.

 

TOP
shares