Tết 2020

Vào đêm 30 thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới, giờ tý giao thừa mở cửa đầu năm cho vận  khí mới mẻ mong đem lại nhiều sự tốt đẹp của giờ phút đầu tiên ngày mùng 1 Tết, để thuận duyên cho hàng phật tử thiện nam tín nữ hướng về ngôi Tam Bảo hành hương lễ Phật. Dưới hương trầm xong tỏa nguyện cầu Quốc Thái Dân An, nhà nhà được đoàn viên hạnh phúc, trên tinh thần đó bổn tự đã tổ chức cơm chay vào lúc 10h30 trưa ngày mùng 1 Tết, với ý niệm Bà con về Chùa lễ Phật, sau đó dùng cơm chay lộc đầu năm đem lại sự bình an tự tại thanh tịnh thân tâm tất cả mọi người đều vui mừng ăn chay trong chánh niệm an nhiên.

 

 

 

TOP
shares