Từ Thiện hàng tháng 01. 09. kỷ Hợi

Vào đúng 8 giờ sáng mùng 01 hàng tháng Ban Từ Thiện Chùa Nam Hòa tổ chức phát quà cho 80 cụ già neo đơn và 13 cháu khuyết tật nặng trên địa bàn Thị Xã Ninh Hòa. Mỗi Cụ 10kg gạo, mỗi cháu 120.000 đồng.

 

TOP
shares