Từ Thiện Tháng 04 ( nhuần), (ngày 23. 05. 2020)

Ban Từ Thiện Chùa Nam Hòa Phật đường phát quà cho các cụ già neo đơn và trẻ em khuyết tật thị xã Ninh Hòa. Tổng cộng 10.400.000 ( đồng)

 

 

 

TOP
shares