Từ Thiện Tháng 04

Ban Từ Thiện hàng tháng trợ giúp cho những người già neo đơn và trẻ em khuyết tật Thị Xã Ninh Hòa. Tổng Cộng 78 cụ già và 12 cháu khuyết tật.

 

 

TOP
shares