Từ Thiện Tháng 11 năm 2019

Vào mùng 1 đầu tháng Chùa Nam Hòa tổ chức phát quà cho bà con nghèo, già neo đơn, cô đơn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn Thị Xã Ninh Hòa.

 

 

TOP
shares