Từ Thiện Tháng 2 năm 2020

Hàng tháng Ban từ thiện trợ giúp cho các hoàn cảnh già neo đơn và trẻ em khuyết tật Thị Xã Ninh Hòa. Tổng Cộng 96 phần quà.

 

 

 

TOP
shares